برچسب ها

ساختمان سبز

استفاده از مصالح سبز در ساخت و ساز ساختمان ها

راه پایداری«هر آفرینش اولاً یک عمل تخریب است».پابلو پیکاسوeco-friendly-construction-materialsبرای قرن ها، بشریت از هوش خود برای درک خلاقیت، طراحی و ساخت امکاناتی استفاده می کند که به بهبود کیفیت زندگی کمک می کند. در حالی که هر سازه و کلان سازه واقعاً یک شگفتی مدرن است، گزارش شده است که ساخت و سازهای جهانی حداقل 38٪ از کل انتشار کربن ...