برچسب ها

Difference-between-Artificial-Intelligence-and-Machine-Learning

هوش مصنوعی و سیستم های کامپیوتری در مهندسی عمران

مناطق یادگیری ماشین در زمینه تحقیقات مهندسی عمران استفاده می شود.از داده های مهندسی عمران قابل درک است جست‌وجوی هر تلاش علمی جمع‌آوری داده‌ها و معنا بخشیدن به آن است. مهندسی از درک رفتار سیستم ها و مواد از طریق تجزیه و تحلیل داده ها و الگوهای نقشه برداری از آن متولد شد.مهندسی عمران شاخه‌ای از مهندسی است که اصول آن ...