برچسب ها

آیا مدل‌سازی پیش‌بینی‌کننده می‌تواند شکست زیرساخت را کاهش دهد؟

آیا مدل‌سازی پیش‌بینی‌کننده می‌تواند شکست زیرساخت را کاهش دهد؟

آیا مدل‌سازی پیش‌بینی‌کننده می‌تواند شکست زیرساخت را کاهش دهد؟مدل‌سازی و شبیه‌سازی نقش اصلی را در طراحی سازه‌ها و امکاناتی که ستون فقرات جامعه مدرن ما را تشکیل می‌دهند، ایفا می‌کند. ساختمان‌ها، جاده‌ها، پل‌ها و سایر زیرساخت‌هایی که برای زندگی روزمره‌مان به آن‌ها تکیه می‌کنیم، همگی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در طول عمرشان که معمولاً بین 50 تا 100 سال ...