برچسب ها

Creating Real-Time Navigable 3D Infrastructure Models

ایجاد مدل های زیرساخت سه بعدی قابل پیمایش در زمان واقعی

ایجاد مدل های زیرساخت سه بعدی قابل پیمایش در زمان واقعیطراحی پروژه های زیرساختی موفق یک چیز است. برقراری ارتباط و نشان دادن آن طرح ها به مشتریان و سایر ذینفعان قبل از ساخت، یکی دیگر از موارد است. زنده کردن یک طرح برای افراد بدون پیشینه مهندسی عمران همیشه یک چالش است، خواه هدف شما فروش طرح باشد یا ...

Difference-between-Artificial-Intelligence-and-Machine-Learning

هوش مصنوعی و سیستم های کامپیوتری در مهندسی عمران

مناطق یادگیری ماشین در زمینه تحقیقات مهندسی عمران استفاده می شود.از داده های مهندسی عمران قابل درک استجست‌وجوی هر تلاش علمی جمع‌آوری داده‌ها و معنا بخشیدن به آن است. مهندسی از درک رفتار سیستم ها و مواد از طریق تجزیه و تحلیل داده ها و الگوهای نقشه برداری از آن متولد شد.مهندسی عمران شاخه‌ای از مهندسی است که اصول آن ...