وبلاگ اختصاصی

متن کلیکی 5 تایی

مجری ذیصلاح

مجری ذیصلاح

در این بخش به معرفی مجری ذیصلاح در رشته های عمران و معماری و وظایف او از ابتدا تا انتها میپردازیم

مسیر یک مهندس مجری ذیصلاح

لیست مجریان نظام مهندسی اراک
یک مهندس مجری عمران یا معماری برای بدست آوردن پروانه استغال به کار مهندسی باید پس از طی دوران کارشناسی خود در رشته عمران یا معماری و کسب مدرک لیسانس پس از گذشت 3 سال از تاریخ فارغ التحصیلی ( دقیقا 3 سال از روز فارغ التحصیلی تا روز آزمون . حتی یک روز کم تر هم مجاز به شرکت در آزمون نیست ) و کسب مهارت ها و تجربه های لازم در آزمون نظام مهندسی شرکت کند که در صورت کسب نمره حداقل 50 از 100 بعد از گذراندن مراحل اداری و دوره های لازم پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را کسب کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مدت این سابقه برای شرکت در آزمون برای مهندسان کارشناس ارشد به 2 سال و افراد دارای مدرک دکتری به 1 سال تقلیل میابد.

برای شرکت در آزمون نیاز به کارت پایان خدمت نمی باشد ولی برای کسب پروانه مهندسی الزامی است بعد از قبولی تا 3 سال مهلت وجود دارد که کارت پایان خدمت خود را گرفته و برای کسب پروانه اشتغال اقدام نمایید. بعد از 3 سال در صورت نگرفتن پروانه اشتغال قبولی فاقد اعتبار است.

انجام خدمات مجری ذیصلاح تهران , مهندس مجری ذیصلاح اراک , مجری ساختمان , خدمات ناظر انتخابی, طراحی و نقشه کشی ساختمان , لیست مجری ساختمان در تهران , لیست مجریان نظام مهندسی اراک , مجریان نظام مهندسی اراک , لیست مجریان آماده به کار نظام مهندسی اراک , لیست مجری نظام مهندسی اراک , برگه مجری تهران در مجری کده

مهندس مجری پایه 1 پایه 2 و پایه 3

لیست مجریان نظام مهندسی اراک

بعد از قبولی در آزمون و کسب پروانه اشتغال کار یک مهندس مجری شروع می شود که به او پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه اجرا پایه 3 تعلق میگیرد
مهندس پایه 3 کسی است کار خود را تازه در زمینه مهندسی شروع کرده و میزان سهمیه او برای مهندس حقیقی حداکثر 5 سقف و 1500 متر میباشد و هم چنین قادر به اخذ همزمان 2 پروژه در سال می باشد

بعد از گذشت 4 سال و شرکت در دوره های لازم برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به پایه 2 تغییر می کند که و میزان سهمیه او برای مهندس حقیقی حداکثر 6 سقف و 2500 متر میباشد و هم چنین قادر به اخذ همزمان 2 پروژه در سال می باشد

بعد از گذشت 4 سال دیگر و شرکت در دوره های لازم برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به پایه 1 تغییر می کند که و میزان سهمیه او برای مهندس حقیقی حداکثر 7 سقف و 3500 متر میباشد و هم چنین قادر به اخذ همزمان 2 پروژه در سال می باشد

این سهمیه ها در صورت ثبت شرکت و تغییر به مهندسی حقوقی به شرح زیر میباشد

سازنده حقوقی پایه 3 تا 3طبقه 2500 متر تا 5 طبقه 4000 متر و تا 6 طبقه 6000 متر میتواند اخذ کند هم چنین اخذ همزمان 3 پروژه در سال

مهندس حقوقی پایه 2 تا 10 طبقه و 9000 متر و اخذ همزمان 5 پروژه در سال

مهندس حقوقی پایه 1 بالاتر از 10 طبقه و 14000 متر و اخذ همزمان 7 پروژه در سال

تعداد کار مجاز اشخاص حقیقی 1 کار میباشد که در صورت که مرحله سفت کاری به پایان برسد سازنده به شرط تعیین سرپرست کارگاه برای پروژه اول می تواند پروژه دوم خود را اخذ کند

انجام خدمات مجری ذیصلاح تهران , لیست مهندس مجری ذیصلاح اراک , مجری ساختمان , خدمات ناظر انتخابی, طراحی و نقشه کشی ساختمان مجری ساختمان در تهران , لیست مجریان نظام مهندسی اراک , مجریان نظام مهندسی اراک , لیست مجریان آماده به کار نظام مهندسی اراک , لیست مجری نظام مهندسی اراک , برگه مجری تهران در مجری کده

وظایف مجری ذیصلاح

لیست مجریان نظام مهندسی اراک

مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرائی ساختمان را بر عهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان ، ظوابط ومقررات شهرسازی ، محتوای پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.

 • تحويل رونوشت پروانه ساختمان ويك نسخه ازنقشه هاي نهایی به سازمان استان
 • ثبت مرحله به مرحله روند انجام فعاليتها دردفترچه اطالعات ساختمان واخذ تائيديه هر مرحله از ناظر
 • تحويل دفترچه اطالعات ساختمان تكميل شده درپايان كاربه سازمان استان جهت صدور شناسنامه فنی وملكی
 • تحويل گيری شناسنامه فنی ملكی ازسازمان استان وتحويل دادن آن به مقام رسمی ساختمان
 • تهيه نقشه هاي چون ساخت ورساندن آن به تائيد ناظر
 • جبران خسارت ناشی ازعملكرد نامطلوب خويش به كارفرما يا سايراشخاص )پس ازتائيد مراجع ذيربط(
 • انجام بيمه كيفيت ساختمان به نفع كارفرما
 • ارائه برنامه زمان بندی كلی وتفصيلی مراحل اجرا
 • بررسی اوليه نقشه ها و پيگيری جهت رفع مغايرت ونواقص احتمالی قبل ازاجرا
 • فراهم آوردن زمينه نظارت مناسب برمراحل اجرا توسط ناظر
 • به كارگيری افراد صالحيت دار در هريك ازبخشهاي اجرائی ساختمان
 • حضور تمام وقت در كارگاه ساختمانی
 • رعايت اصول ايمنی ، حفاظت و بهداشت كارگاه ونيز جنبه های زيست محيطی
 • رعايت صحت عمليات اجرائی واخذ دستور كار از ناظر قبل از انجام هرگونه تغييرات

لیست مجریان نظام مهندسی اراک

ارتباط با مجری

ساختمان های نیازمند به مجری ذیصلاح

طبق مصوبه های اخیر وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی کلیه های ساختمان ها نیاز به مجری ذیصلاح دارند

خدمات ما در زمینه اجرا

 • مهندس مجری ذیصلاح تهران
 • لیست مجریان نظام مهندسی اراک
 • مهندس مجری ذیصلاح اراک
 • اجرا ساختمان از 0 تا 100
 • پیمانکاری ساختمان
 • لیست مجریان نظام مهندسی اراک
 • بهینه سازی سازه
 • مهندس مجری اراک
 • مهندس مجری تهران
 • مجری ساختمان
 • مجری ساختمان در تهران
 • مجریان نظام مهندسی اراک
 • مجریان آماده به کار نظام مهندسی اراک
 • مجری نظام مهندسی اراک
 • لیست مجریان نظام مهندسی اراک
 • برگه مجری تهران در مجری کده

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *