برچسب ها

برج پیزا

برج کج پیزا – شگفتی معماری یا شکست مهندسی؟

برج کج پیزا - شگفتی معماری یا شکست مهندسی؟فقط یک روز آفتابی دیگر در توسکانی ایتالیا زمانی که…راهنمای توریستی : آیا می دانید چه چیزی باعث لاغری برج پیزا می شود؟توریست 1 : زیاد غذا نمی خورد؟اوه، خوب ترتیبات امنیتی اطراف برج چگونه است؟ راهنمای توریستی : آنها بسیار نرم هستند.و بله، اینگونه است که یک شیب ناخواسته به دلیل ...