برچسب ها

Civil-Engineering-and-the-Chicago-Ship-Canal

مهندسی عمران و کانال کشتی شیکاگو

مهندسی عمران و کانال کشتی شیکاگو مهندسی عمران. این اصطلاح بسیار ظریفی است که هنر کاربرد عملی علم ناب را با نیازها و بهترین نیات شهروندان و جامعه ترکیب می کند. این مظهر ساخت چیزهای بزرگ - مانند سدها و پل ها، بزرگراه ها و کانال ها - است که زیرساخت تمدن مدرن هستند. یکی از این پروژه‌ها در ایالات متحده کانال ...